The Love Synapse

Ana Knežević svetlosno zvučna instalacija The Love Synapse

Galerija Trećeg Beograda

21. januar – 12. februar 2012.

Otvaranje 21. januara u 19 sati

ne Komentari

Opširnije