Artist-in-residence u Trećem Beogradu / Ursula Kisling

Ursula Kiesling je rođena 1968, studirala na Univerzitetu u Beču komunikologiju i politikologiju, doktorirala na odseku za istoriju kulture.

Boravila je u Beogradu tokom meseca oktobra 2012. kao gost Trećeg Beograda u okviru pilot projekta Artist-in-residence u saradnji sa Ministarstvom kulture Štajerske.

ne Komentari

Opširnije