POPUP19 – The inner migration
POPUP19
Unutarnje migracije


Petak, 17. travanj 2015. u 19 sati

Šamačka 9 (3.kat), Osijek

Ovoga petka, 17. travnja, na trećemu katu Šamačke 9 s početkom u 19 sati održat će se 19. po redu POPUP projekt. Na izložbi pod nazivom „Unutarnje migracije“ predstavit će se beogradski umjetnici Goran Dragaš, Branislav Nikolić, Selman Trtovac, Vendel Vaštag te umjetnička grupa diSTRUKTURA koju čine Milan Bosnić i Milica Milićević. Tema migracija usko je vezana uz sve izlagače jer su duže ili kraće vrijeme boravili (ili trenutno borave) izvan matične zemlje. Na ovoj se izložbi, ipak, ne radi samo o migraciji kao fizičkoj promjeni mjesta. Štoviše, migracija ovih umjetnika, uz to što je fizičke prirode, uključuje i kulturološke promjene i širenje umjetničkoga doživljaja svijeta. Oni upravo zbog toga ističu da je njihova migracija u prvome redu „unutarnja“. Sve promjene koje čovjek proživljava dok je „na putu“, dok traga, ne mogu ostaviti trajnijega traga bez da u njemu samome ne nađu čvrsto sidrište. Kao posljedica jedne temeljite migracije proizlazi izmjena čovjekova identiteta, koja može biti jače ili slabije izražena, no koja potvrđuje čovjekovu univerzalnost, ali i kulturološku ovisnost o sredini u kojoj boravi. Umjetnici ovom zajedničkom izložbom žele pokazati u kolikoj su mjeri na njih utjecale „migracijske“ okolnosti  u njihovu životu, kakav je u njihovu slučaju odnos između unutarnje i vanjske (fizičke) migracije te koliko je jedan oblik i doživljaj migracije čovjeku uopće potreban ne samo da bi se bavio umjetnošću, nego da bi živio.

ne Komentari

Opširnije

SELF-REALIZATIONS / SANJA ĆOPIĆ

SELF-REALIZATIONS / SANJA ĆOPIĆ

Subota, 18. april 2015. u 19 h

Art platforma Interlokator
& Heterotopia PerpetuumMobile
Beograd

 

 

 

 

 

Self-realizations je izložba koja prati istraživanje idealnih projekcija sebe i sopstvenih potencijala kroz video radove i ispisane liste stvari koje čine njen svet fantazija i zamišljene verzije života. Naziv Self-realizations označava i teskobu odnosa prema neostvarenim potencijalima, i pogled na umetnost kao formulaciju sopstva u gestove ili produkte.

U seriji radova u formatu youtube vlog-a, direktnim obraćanjem posmatraču i korišćenjem narativnog videa, autorka postavlja dva nivoa za posmatranje rada: prvi je sadržaj videa, koji posmatraču nudi stav koji je moguće samog za sebe interpretirati, prihvatati, upotrebiti ili napustiti; drugi je svest da je to rad, performativni video, i umetnica koja odlučuje da svoje telo i identitet postavi u centar sopstvenog rada.  Korišćenjem savremenih medija komunikacije za uživanje u sopstvenoj slici, i izbegavanjem ironičnog, komičnog i apologetskog izraza u tom nastojanju, želi da narcisoidnost prigrli kao produktivni izraz osvešćivanja i prihvatanja svih delova sebe. Ključno pitanje je šta čini razliku između artificijelnog proizvoda (videa) i same realnosti, za konzumenta tog sadržaja, a šta za autorku?

Mlada autorka Sanja Ćopić je studentkinja I godine master studija vajarstva u klasi prof. Mrđana Bajića. Bavi se istpitivanjem identiteta zauzimanjem različitih uloga proisteklih iz fantazija, neostvarenih i neostvarivih sudbina kroz video, skulpturu, instalacije i performansa.

Heterotopia PerpetumMobile
Beograd, Pančevački put 2a
(Krnjača, leva obala Dunava)
Google maps koordinate: 44°49’54.3″N 20°29’52.9″E

ne Komentari

Opširnije

Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18 / 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkcija: Goethe Institut Belgrad, L’Institut français de Serbie, Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Koprodukcija: KID KIBLA, Maribor, Slovenija

Kustoskinja: Sanja Kojić Mladenov
Podrška: Francusko-nemački fond (Elysée Fund)

Izložba: Kibla Portal, Maribor, Valvasorjeva 40
Svečano otvaranje izložbe: petak, 3. april u 19:00 časova
Trajanje izložbe: 3. april – 1. jun 2015.

Učesnici izložbe: Igor Antić (RS-FR), Boris Beja (SI), Nataša Berk (DE-SI), Igor Bošnjak (BA), diStruktura (RS) + Barbara Barbi Marković (RS-AT), DK (SI), Robert Jankuloski (MK), Jelena Jureša (RS-BE), Thomas Köner (DE-FR), Nebojša Lazić (RS-US), Marianne Marić (FR), Anuk Miladinović (CH-DE), Radenko Milak (BA), Vessna Perunovich (RS-CA), Magali Sanheira (FR), Selman Trtovac (RS)

+ Beautiful Days 1914 / 2014, kustoskinja Luise Kloos (AU) – filmski program, autori: Arion Asllani (SR), Admir Mujkid (BA), Sanjin Fazlid (BA), Igor Juran (HR), Josip Zanki (HR), Davide Skrelj (IT), Lotte Schreiber (AU), Lea Titz (AU)

 

Francuski institut u Srbiji i Gete institut u Beogradu, u saradnji sa MSUV-om, pokrenuli su projekat Memorija nasilja i snovi o budućnosti, posvećen obeležavanju stogodišnjice 1. svetskog rata, sećanju na turbulentne i nasilne društveno-političke prilike, na lične traume, migracije i snove, kroz savremeni i umetnički kontekst. Projekat Memorija nasilja i snovi o budućnosti okuplja umetnike i umetnice iz Evrope koji kao polazište koriste 100 godina evropske istorije, bez vraćanja na „staru raspravu“ o nacionalizmu, imperijalizmu i pitanju ko je kriv. Svojim istraživanjima ukrštaju različite dimenzije, pristupe i pitanja, prošlost i sadašnjost, odnose između centara i periferija, aspekte kretanja/putovanja, migracije i egzila, kao i nove standarde u komunikaciji u savremenim lokalnim, regionalnim i evropskim dimenzijama, u vremenima u kojima je neophodno ispitivanje konstelacija i ideologija iz prošlosti zbog izgradnje položaja u multipolarnom svetu. Kroz kolektivnu umetničku praksu, van nacionalnih granica, prošlosti ili sadašnjosti, i van mentalnih stega, umetnici iz različitih mesta i konteksta imaju priliku da istraže i kreiraju nove standarde međusobnog priznavanja, uvažavanja razlika, umrežavanja i strategija protiv trajne degradacije znanja i kulturnog rada.

Projekat u sebi sadrži više tematskih celina koje se međusobno prepliću ukazujući na ključne elemente koncepta. Prva je posvećena mitologizaciji individualnog čina i bavi se uticajima društvenog konteksta, kulturnog modela i kreiranih mitova na izgrađivanje socijalnih vrednosti pojedinaca. Problematizuje odnose unutar zajednice podređene nasleđenim obrascima ponašanja i tradicionalno izgrađenim vrednostima. Drugi segment projekta bavi se sećanjima i odnosima kolektivnog i pojedinačnog tokom velikih socijalnih trauma, kao što je rat. Ističe pojam žrtve, ličnog i porodičnog nasuprot militarizovanog i ideološkog. Treći segment vodi dijalog između umetničkog i istorijskog sadržaja, kroz uključivanje istorijskih artefakata (film, fotografija, objekti, dokumenti i sl.), kao i prošlosti i sadašnjosti. Istražuje odnos umetničkih pozicija sa istorijskim kroz angažovanje avangardne umetničke prakse, kao pristupa u umetnosti koji je definisao poziciju progresivnog umetnika u istoriji umetnosti. Četvrti segment bavi se projekcijom socijalne plastike, sveobuhvatnog umetničkog dela, odnosno oblikovanja života unutar umetničkih eksperimentalnih praksi. Naglašava značaj izgrađivanja budućih pozitivnih vrednosti Evrope kroz problematizovanje zajedničke prošlosti, u kojoj je umesto dihotomije (pozitivno–negativno) naglašeno izgrađivanje mnogostrukih uglova posmatranja, kroz proširivanje i oslobađanje sopstvenih granica unutar umetnosti.

Svaki od učesnika/ca projekta polazište za svoja istraživanja nalazi u sopstvenoj umetničkoj poziciji, medijima rada, identitetu i kontestu okruženja. Pri koncipiranju i realizaciji dela neki su polazište našli u društveno-političkim aspektima i ulozi koju su Beograd ili Novi Sad imali tokom Prvog svetskog rata, dok je većina krenula iz pozicije mesta u kojem žive i rade pronalazeći nove relacije (Pariz – Beograd, Beč – Sarajevo, Minhen – Novi Sad i sl.). Naglašavano je uspostavljanje geografskih relacija unutar projekta, kao i aspekt kretanja/putovanja, migracije i egzila. Nekoliko umetnika i umetnica je svojim poreklom i životom vezano za više zemalja ili trenutno živi u više gradova i područja, održavajući ili ne održavajući veze sa jednim i drugim. Ti principi su bitni s obzirom na to da se projekat bavi svetskim ratom koji možemo da posmatramo i kroz princip kretanja ljudi, mešanja stanovništva i kultura, što je rezultiralo različitim ljudskim sudbinama. U projektu Memorija nasilja i snovi o budućnosti istaknute su ne samo geografske već i vremenske relacije, pa kroz pojedine radove umetnici ukrštaju različite dimenzije, pristupe i pitanja prošlosti i sadašnjosti, koristeći istorijske artefakte, mitove ili personalne priče, razvijajući svoju umetničku praksu kroz različite medije, kao što su: slika, skulptura, grafika, fotografija, video, video i zvučna instalacija.

- See more at: http://msuv.org/program/2015-04-memorija-nasilja-maribor.php#sthash.kbhsZ2IA.dpuf

ne Komentari

Opširnije