SELF-REALIZATIONS / SANJA ĆOPIĆ

Subota, 18. april 2015. u 19 h

Art platforma Interlokator
& Heterotopia PerpetuumMobile
Beograd

 

 

 

 

 

Self-realizations je izložba koja prati istraživanje idealnih projekcija sebe i sopstvenih potencijala kroz video radove i ispisane liste stvari koje čine njen svet fantazija i zamišljene verzije života. Naziv Self-realizations označava i teskobu odnosa prema neostvarenim potencijalima, i pogled na umetnost kao formulaciju sopstva u gestove ili produkte.

U seriji radova u formatu youtube vlog-a, direktnim obraćanjem posmatraču i korišćenjem narativnog videa, autorka postavlja dva nivoa za posmatranje rada: prvi je sadržaj videa, koji posmatraču nudi stav koji je moguće samog za sebe interpretirati, prihvatati, upotrebiti ili napustiti; drugi je svest da je to rad, performativni video, i umetnica koja odlučuje da svoje telo i identitet postavi u centar sopstvenog rada.  Korišćenjem savremenih medija komunikacije za uživanje u sopstvenoj slici, i izbegavanjem ironičnog, komičnog i apologetskog izraza u tom nastojanju, želi da narcisoidnost prigrli kao produktivni izraz osvešćivanja i prihvatanja svih delova sebe. Ključno pitanje je šta čini razliku između artificijelnog proizvoda (videa) i same realnosti, za konzumenta tog sadržaja, a šta za autorku?

Mlada autorka Sanja Ćopić je studentkinja I godine master studija vajarstva u klasi prof. Mrđana Bajića. Bavi se istpitivanjem identiteta zauzimanjem različitih uloga proisteklih iz fantazija, neostvarenih i neostvarivih sudbina kroz video, skulpturu, instalacije i performansa.

Heterotopia PerpetumMobile
Beograd, Pančevački put 2a
(Krnjača, leva obala Dunava)
Google maps koordinate: 44°49’54.3″N 20°29’52.9″E

Nema komentara do sada

 

Novi komentari su zatvoreni