Izložba „Proces“ / Vesna Zarev

Izložba „Proces“ umetnice Vesne Zarev biće otvorena u sredu, 27. aprila u 19.00 u Galeriji Istraživačke stanice za savremenu umetnost „Perpetuum Mobile“ u Beogradu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izložba obuhvata radove koji prikazuju procesne faze stvaranja skulpturalne instalacije Ars longa vita brevis/Umetnost je duga, život kratak u nameri pomeranja težišta sa finalnog produkta na ispitivanje procedura nastajanja centralnog rada ovog opusa. Rekonstrukcija proceduralnog  puta vodi do zasebnih radova – faza procesa stvaranja, kao odgovora na pitanja iz čega rad proizilazi i da li je isključivo usmeren na finalnu produkciju.

Podsticaj za nastanak ove serije radova proističe iz iracionalnih impulsa, koji razumski nadzirani postaju autorefleksija analize prostora i vremena, telesnih i psihičkih stanja u nastojanju da se materijalizuje i prikaže momenat sistema beskonačnosti u datom prostornom i vremenskom okviru.

Proces čine radovi koji su u odnosu na proces nastajanja skulpturalne instalacije Ars longa vita brevis svrstani u tri celine: kompozicija dijagrama disanja, nacrti instalacije i skulpturalna instalacija.

Početna faza procesa stvaranja su dijagrami disanja, objedinjeni u kompleksnu kompoziciju, velikih dimenzija, grupisanjem zasebnih digitalnih printova, elektronski izvedenih grafikona na kojima su manuelno izvedeni crteži vežbi disanja, udah – vertikala, izdah – horizontala.

Vizuelna struktura dijagrama disanja upućuje na dovođenje u vezu i polje međusobnog uticaja elektronskog i manuelnog crteža. Uvođenje matematički preciznog, elektronskog crteža u izvođački postupak ukazuje i na nastojanje prenošenja nemerljivog personalnog procesa disanja u merljiv grafikon.

Nacrti skulpturalne instalacije (varijacije skica, tehnički crteži i 3D prikazi) su povezujuća faza između dijagrama disanja i materijalizacije instalacije, kao i odluka o prevođenju dijagrama u plastičnu formu i sažimanju stvaralačkog procesa  u jednom radu.

Skulpturalna instalacija Ars longa vita brevis je vizuelno rešenje kojim su objedinje faze  stvaranja kroz formu krsta, pročišćenog ritma, zasnovanog na dinamici suprotnosti koja stvara sklad. Istovremeno  označava presek stvaralačkog procesa (koji ne podrazumeva i konačnost rada) i metaforički presek sistema beskonačnosti, materijalizovan momenat datog vremena.

Linija povezivanja radova ove serije su prvenstveno uticaji koje vreme ostavlja na nas u realnom, duhovnom i kreativnom suočavanju sa prolaznošću i konstantama ljudskog rada i života.

Vesna Zarev (1977, Vranje) diplomirala je na Fakulteta umetnosti, Odsek vajarstvo, u Prištini 1999. godine i magistrirala na istom fakultetu, Odsek vajarstvo, 2004. godine.

Samostalno je izlagala u Beogradu (Galerija „Magacin“, Galerija „Haos“, Galerija Doma kulture „Studentski grad“, Galerija Studentskog kulturnog centra), Vranju (Narodni muzej, Galerija Narodnog muzeja) i Kragujevcu (Moderna galerija Narodnog muzeja). Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim grupnim izložbama, simpozijumima, kolonijama i radionicama. Inicirala je i realizovala projekte koji se bave umetnošću u javnom prostoru.

Izložba će biti otvorena do 15. maja 2016.